Podniesienie dna zatoki szczękowej jest zabiegiem, który przeprowadza się m.in. przed leczeniem implantologicznym. Jest to zabieg konieczny w momencie, gdy ubytki w zębach pacjenta spowodowały, że doszło do dużej utraty tkanki kostnej. Brak tkanki kostnej lub duży zanik powoduje, że leczenie implantologiczne nie może mieć miejsca.

Podniesienie dna zatoki szczękowej służy wówczas wypełnieniu odpowiednich miejsc materiałem kościozastępczym, dzięki któremu istnieje możliwość umieszczenie wszczepów śródkostnych, nazywanych także implantami stomatologicznymi. Dowiedz się, na czym polega zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej i jaki jest jego koszt.

Na czym polega zabieg?

Wyróżnia się dwa rodzaje podniesienia dna zatoki szczękowej – otwarty i zamknięty. Metoda zamknięta, nazywana także metodą krestalną, charakteryzuje się mniejszą inwazyjnością.

Celem wykonania metody otwartej konieczne jest wykonanie dojścia do zatoki szczękowej. Stomatolog wykonuje ten zabieg za pośrednictwem przedsionka jamy ustnej. Następnie dochodzi do oddzielenia błony śluzowej od kości – w tym miejscu zostaje umieszczony materiał kościozastępczy.

Metoda zamknięta jest wykonywana w podobny sposób, jednak dojście do zatoki tworzy się od strony wyrostka zębodołowego. Ten rodzaj zabiegu można wykonać w momencie, kiedy zanik kości u pacjenta nie jest rozległy.

Wielu pacjentów zastanawia się, czy po zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej możliwe jest natychmiastowe wszczepienie implantów. Może okazać się, że wszczepienie implantu po niedługim czasie od zabiegu będzie możliwe; zaleca się jednak, aby odczekać pewien czas, celem zagwarantowania wszczepianemu implantowi większą szansę na zyskanie stabilizacji pierwotnej wszczepu.

Koszt zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej

Warto mieć na uwadze, że zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej nie jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Oznacza to, że pacjent, który decyduje się na ten zabieg, powinien mieć przygotowany zasób pieniędzy na pokrycie kosztów zabiegu.

Koszt tego zabiegu różni się w zależności od stosowanej metody. Metoda otwarta jest dużo droższa, niż metoda zamknięta. Koszt metody otwartej oscyluje w średnim przedziale cenowym 2800-3000 złotych, gdzie wykonanie tego samego zabiegu metodą zamkniętą (nazywaną także osteomową) kosztuje od 600 zł do 2000 złotych.

Jak widać, różnica w cenie realizacji powyższych metod jest ogromna, jednak warto pamiętać, że metoda otwarta podniesienia dna zatoki szczękowej jest bardziej złożona.