Nie trzeba być naukowcem, żeby domyślać się tego, że papierosy negatywnie wpływają nie tylko na zdrowie naszych płuc lub serca, lecz co ważniejsze… jamy ustnej. Często zapominamy o tym, jak straszne zniszczenia w niej potrafią zasiać papierosy. Nie trudno więc się domyślić tego, że dym tytoniowy może być problemem w poprawnym przeprowadzeniu leczenia stomatologicznego. Można by się zastanawiać też, czy jeżeli stracimy ząb, to czy zwiększona konsumpcja tytoniu może w jakiś sposób utrudnić nasze zdrowe i pełne przygód życie? Dziś więc postaramy się odpowiedzieć na temat tego, czy palenie papierosów może istotnie wpłynąć na jakość zabiegu implantologicznego i co za tym idzie, jego trwałość po wszczepieniu w jamie ustnej! Mamy też nadzieję, że po dzisiejszym artykule wasza wiedza na temat implantologii ulegnie zwiększeniu, przez co będziecie znacznie bardziej świadomi!

Czy palenie papierosów może wpłynąć na trwałość implantu zębowego?

Czas więc odpowiedzieć na jedno z najważniejszych pytań w tym artykule: czy palenie wyrobów tytoniowych faktycznie może wpłynąć na trwałość czegoś tak pozornie niezniszczalnego jak implanty? Otóż okazuje się że tak! Naukowcy potwierdzają jedno: wraz z paleniem papierosów znacząco spada jakość wszczepianych implantów. Dowodzą tego nie tylko opinie stomatologów, lecz również co ważniejsze – dowody naukowe.

W badaniu przeprowadzonym w 2014 roku, naukowcy oceniali stan implantów zębowych, bazując na czynnikach związanych z paleniem tytoniu. Wśród pacjentów niepalących, nieudane implantacje obejmowały jedynie około 3 procent populacji. Z drugiej strony odsetek pacjentów palących, którzy podjęli się badaniu implantologicznym niemalże podwaja się, sięgając do 6%. Możliwe jest także określenie pewnej zależności pomiędzy ilością wypalanych papierosów, a powodzeniu wszczepienia implantów! Ta niezwykle ciekawa zależność prezentuje się następująco: wraz z częstszym paleniem, ryzyko wzrasta. Na poziomie maksymalnie 10 papierosowów wypalanych w ciągu doby, odsetek niepowodzeń wynosi niecałe 4,5%. Co straszniejsze, jeżeli pacjent implantologiczny wypala od 30 do 40 papierosów dziennie odsetek niepowodzeń implantacji sięga aż… 9% Oznacza to nie mniej nie więcej, że niemalże 1 na 10 pacjentów zmaga się z problemami wynikającymi z palenia wyrobów tytoniowych. Nasza rada na ten problem jest następująca – natychmiast zaprzestańcie, lub chociaż ograniczcie palenie! To dla waszego dobra oraz na swój sposób przyszłośći.