mosty_protetyczne

Mosty protetyczne sprawdzają się wtedy, gdy pacjent zmaga się z ubytkiem kilku zębów w szczęce. W miarę możliwości zaleca się je jako alternatywę dla tradycyjnych, wyjmowanych protez – używając mostów protetycznych, pacjent jest w stanie uzyskać wyższy poziom komfortu. Dowiedz się, czym są mosty protetyczne i dlaczego warto jest je zastosować. Z poniższego dowiesz się także, na jakie rodzaje dzieli się mosty protetyczne, a także kiedy warto zastosować mosty protetyczne.

Czym są mosty protetyczne?

Mosty protetyczne służą do tego, by odbudować ubytki w uzębieniu pacjenta. Dotyczy to całkowitych braków, a nie jedynie częściowych ubytków w zębie, spowodowanych na przykład złamaniem czy starciem. Do zastosowania mostu protetycznego niezbędne jest wykorzystanie zębów własnych pacjenta – to na nich mosty protetyczne zostaną zamocowane.

Mosty protetyczne składają się z dwóch elementów – przęsła i filaru. Przęsłem nazywa się korony protetyczne, które będą stanowić zastępstwo dla naturalnych zębów pacjenta. Miejscem ich przeznaczenia jest luka, która znajduje się między zębami, na których zostaną zamocowane mosty protetyczne.

Filary są koronami zębowymi, które mocuje się na odpowiednio przygotowanych zębach pacjenta; zazwyczaj zachodzi konieczność zeszlifowania części tkanki zęba. Za sprawą filarów dochodzi do zamocowania mostu protetycznego.

Rodzaje mostów protetycznych

Wyróżnia się kilka rodzajów mostów protetycznych. Mosty protetyczne różnią się przede wszystkim rodzajem koron, który został na nich zamocowany. Mosty protetyczne posiadają zróżnicowane rodzaje koron, w tym:

– korony porcelanowe – korony porcelanowe oferują wysoki poziom estetyki, przy jednoczesnej bardzo wysokiej trwałości; oferują atrakcyjny współczynnik ceny do jakości
– korony pełnoceramiczne – mają bardzo wysoki poziom wykonania i są najbardziej zbliżone wizualnie do naturalnego zęba; jednocześnie stanowią najdroższe rozwiązanie spośród wymienionych
– korony akrylowe, kompozytowe – najtańsze, za sprawą dużo niższej wytrzymałości; stosuje się je w ramach przejściowego rozwiązania

Mosty protetyczne to także mosty adhezyjne – ich zastosowanie nie wymaga szlifowania zębów. Stanowi to pewną zaletę, gdyż oznacza to, że leczenie z pomocą mostu adhezyjnego jest całkowicie odwracalne.

Wskazania do mostów protetycznych

Mówiąc ogółem, mosty protetyczne stosuje się w momencie, gdy pacjent zmaga się z częściowym bezzębiem. Mosty protetyczne mogą zostać wykorzystane tylko wtedy, gdy luka znajduje się między zębami pacjenta – jest to warunek konieczny, w innym wypadku zastosowanie mostu nie będzie możliwe.

Zęby również muszą spełniać określone kryteria – muszą być stabilne, gdyż będą utrzymywać most protetyczny. Mosty protetyczne nie powinny być mocowane na rozchwianych zębach. W razie potrzeby można rozważyć wszczepienie implantu i zamocowanie mostu właśnie na nim.

Niwelowanie luk w uzębieniu jest niezwykle ważne – ich posiadanie może doprowadzić nawet do wypadnięcia zdrowych zębów.